maandag 7 maart 2011

"In de maand maart mag niet op snoek gevist worden".


In het topic over de Loz Harrop jerkbaits een aantal dagen geleden noemde ik even dat we komend jaar van een kromme regelgeving af zouden zijn. Wat is namelijk het geval. In maart mag niet meer op snoek gevist worden omdat het seizoen hiervoor gesloten is. Er mag echter nog wel op de andere roofvissen gevist worden met aas of kunstaas. Aangezien de snoek niet lezen kan gebeurd het geregeld dat in deze maand nog wel snoek gevangen wordt. Een categorie vissers zal proberen de snoek tijdens het vissen uit te sluiten door kleiner kunstaas te gebruiken of alleen nog te verticalen maar 100% garantie geeft ook dit niet. Het enige alternatief is niet meer vissen op roofvis maar dat is voor ons roofvissers geen optie met een dergelijke wetgeving.

Voor de snoek zou een iets andere gesloten tijd uitkomst brengen. Bij deze de inbreng van Alex waar ik ook achter kan staan.

Er zijn inderdaad wijzigingen in de visserijwet aangekondigd voor 2012, o.a. mbt tot gesloten tijd aassoorten (worm) en gesloten tijd vissoorten, en m.b.t. vissoorten. Maar goed, wetswijzigingen kunnen zomaar vertraging oplopen...Ik zou het wel raar vinden wanneer kunstaas en roofvis worden gelijkgetrokken vanaf 1 april en dat daarmee de gesloten maand voor de snoek verdwijnt (maart). Wat mij betreft gelijktrekken vanaf 1 maart en eventueel het seizoen iets eerder weer open gooien. Uiteraard vanuit de ervaring dat de maand maart maar al te vaak de periode vlak vóór of de daadwerkelijke paaiperiode is voor snoek in bepaalde wateren. En vanuit de mening geredeneerd dat snoek in en rond de paai met rust gelaten moet worden en dus bescherming in de vorm van een gesloten tijd verdient.


Maar het is op dit moment nog niet duidelijk met wat voor wetgeving we te doen zullen hebben. Een logische reactie van Hans tot gevolg.

Over de gesloten tijd - Nu je Het Visblad als bron noemt, heb ik even gebladerd. In het nummer van december 2010 (p.10) wordt inderdaad aangekondigd dat de gesloten tijd voor snoek één maand wordt ingekort (welke maand staat er niet bij). Sportvisserij Nederland had de gesloten tijd voor snoek gelijk willen trekken met die voor baars en snoekbaars, maar dat werd niet gehonoreerd - dus typisch weer zo'n slap halverwege-compromis. Nadere informatie zou t.z.t. in Het Visblad verschijnen. We zullen dus nog even door moeten met de kromme regelgeving, helaas.

Naar aanleiding van deze discussie op deze blog heb ik contact gezocht met de federatie die mijn vraag heeft doorgestuurd naar de NVVS. Binnen één dag een antwoord. Super. Bij deze de reactie:


Vanuit Sportvisserij Nederland is om een aantal wijzigingen gevraagd in de regels. Een daarvan heeft betrekking op het gelijktrekken van de verschillende gesloten tijden. Het ministerie beraad zich hierover. Mocht er iets veranderen dan zal dit zijn per maart 2012. Voor die tijd zal eerst nog een consultatieronde worden gehouden.

Met vriendelijke groet,

Frans Boonstra
Juridisch medewerker
Sportvisserij Nederland


De enige conclusie kan dus zijn dat we het volgend seizoen nog niet zeker van deze kromme regelgeving af zijn en dat ik in mijn vorig verhaal veel te voorbarig ben geweest over het gelijktrekken van de verschillende gesloten tijden. Excuses.

In maart mag dus gerust op snoek gevist worden mits ze maar teruggezet worden.

8 opmerkingen:

 1. Vrijwel overal geldt gedurende het gehele jaar een meeneemverbod voor snoek,toch wordt snoek gewoon bevist. In maart verandert er in wezen niets-nu is er naast het verbod van de vereniging om snoek mee te nemen, ook een wettelijk verbod.In feite heeft dat betrekking op het meenemen van snoek door beroepsvissers.
  Waar wij mee te maken hebben is het verbod om in de periode april/mei met kunstaas te vissen.
  In maart en juni mag je gewoon met alle mogelijk soorten kunstaas vissen ook op snoek. Uiteraard zet je die natuurlijk meteen terug maar dat doe je de andere maanden toch ook.
  Op de site van SN staat nog eens uitgelegd hoe het allemaal in elkaar zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ John,
  Dat is volgens mij een nieuwe interpretatie van het begrip gesloten tijd (dat het slechts refereert aan het niet in bezit hebben van snoek in de maand maart, en niet meer aan het gericht vissen op snoek). Dat is nooit de oorspronkelijke bedoeling geweest volgens mij. Ooit was er een gesloten tijd voor alle vissoorten, dan mocht je simpelweg niet vissen. Wat mij betreft is dat ook de betekenis van gesloten tijd. Waarom zou je anders ook voor de hengelsport alsnog gedurende twee maanden een gesloten tijd voor kunstaas er naast houden. Dat heeft vanuit die redenering geen zin, immers een gesloten tijd voor deze vissoorten zou voldoende zijn omdat elke vissoort dan wel bevist zou mogen worden maar moet worden teruggezet (zoals volgens die voor mij nieuwe redenering nu blijkbaar het geval is voor snoek in de maand maart). Bij mijn weten had destijds de invoering van gesloten tijd snoek in de maand maart te maken met een echte gesloten tijd, dwz geen gerichte visserij. Het vrijlaten van het begrip kunstaas had te maken met het geven van extra ruimte voor bijvoorbeeld de snoekbaarsvisserij, een vissoort die wat later paait. Eeigenlijk dus een verruiming i.p.v. de beperking (zoals de huidige regeling dikwijls wordt ervaren). Uiteindelijk is misschien de geest van de wet nog wel belangrijker dan de letter. De snoek zit in deze tijd van het jaar vlak voor of in de paai. M.i. verdient de snoek in deze periode gehele bescherming, de vrouwelijke exemplaren zitten vol kuit, een gevangen exemplaar op de kant, waar het kuit uitstroomt, dat is toch niet de bedoeling??

  alex

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hans van der Pauw10 maart 2011 om 15:07

  Ha Alex. Ik voel helemaal met je mee waar je het hebt over de geest van de wet. En ook ik ben er van harte vóór om de snoek in maart (en volgens diezelfde geest dus ook maar in juni) met rust te laten. Maar zo is het nu eenmaal - helaas - niet in de wet geregeld. En daar heeft John toch echt gelijk in. De wet is hier heel duidelijk in en laat ook geen ruimte voor een snoekvriendelijke interpretatie: in maart en juni mag je volgens de wet gewoon met alle soorten kunstaas vissen, dus zelfs ook met kolossale bulldogs e.d. die redelijkerwijs alleen maar voor snoek bedoeld kunnen zijn. Anders - en nog scherper - gesteld: je mag in die maanden volgens de wet gewoon gericht 'snoeken', en je mag daar tegenover de BOA's nog ronduit voor uitkomen ook, zolang je alle gevangen snoek maar meteen netjes terugzet. Jij vindt dat vast net zo onzinnig als ik, maar ook hier geldt helaas: de wet is nu eenmaal de wet, en die heeft maling aan onze persoonlijke invulling ervan. Als wij dus in maart en (eventueel) in juni niet gericht op snoek gaan vissen, is dat puur en alleen een kwestie van onze eigen welwillendheid en zijn wij dus braver dan de wetgever van ons verlangt (waar ik in dit geval vóór ben). Er bestaat over deze regeling altijd veel misverstand - ook bij BOA's e.d., naar ik zelf ondervonden heb - en dat zal ook wel zo blijven zolang deze onvoldoende doordachte regeling niet verandert.
  NB - Voor alle duidelijkheid: ik zeg of impliceer dus niet "ga maar fijn legaal gericht snoeken in maart en juni", maar ik bepleit "wees verstandiger dan de wetgever en doe het in ieder geval in maart liever niet".
  -Hans-

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bij brief van 10 juni 2009 nmr 05.061FB/JHK heeft SN gevraagd de gesloten tijd voor baars,snoek en snoekbaars gelijk te trekken en wel van 1 april tot de laatste zaterdag in mei.Dit om onduidelijkheid bij zowel sportvissers als handhavers te voorkomen.
  De paaitijd is kennelijk geen bezwaar meer omdat toch alle vis door sportvissers als het goed is wordt teruggezet. In het verleden was de gesloten tijd in de meeste provincies van 16 maart t/m 31 mei. Een situatie waarbij er een verbod is op het meenemen van vis maar dat die wel bevist wordt komt meer voor. Niemand zal bijv. zeggen dat je in april of mei niet op winde mag vissen terwijl er toch echt een verbod op meenemen bestaat in die maanden. Paling mag zelfs het hele jaar niet meegenomen worden maar die mag en wordt bevist.
  Het is jammer dat mensen elkaar aan de waterkant en op fora elkaar zo in de haren vliegen en elkaar de eigen mening willen opdringen.
  Het kan immers anders en wel via de verenigingsvergunning. Als de meerderheid van de leden ervoor is, kan men immers een langere gesloten tijd voor het vissen met kunstaas in stellen bijv van 1 sept t/m 28 febr. Dan ga je ook vissterfte in de warme zomermaanden tegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Blijft voor mij de vraag of er sprake is van een nieuwe interpretatie van het begrip gesloten tijd.Ik kan mij vergissen, maar bij de herziening van de wet destijds in 1985 is hierover volgens mij nooit discussie geweest. Het was een bestaand en bekend begrip, en hield volgens mij in dat in een gesloten tijd op een bepaalde vis niet gericht gevist werd (gesloten tijd vissoort) of met een bepaalde aassoort niet gevist werd (gesloten tijd aassoort). Dus in de maand maart niet met de spinner in de polder, maar wel met een spiering op een plas op snoekbaars, bijvoorbeeld. Deze 'oude' interpretatie blijkt ook wel uit alle omschrijvingen door de jaren heen in vergunningboekjes e.d. (...bij een eventuele vangst dient de vis met de grootst mogelijke zorg worden teruggezet...etc.). Ik begrijp ook wel dat de huidige regeling blijkbaar niet meer toereikend is, en dat geeft alle ruimte voor een interpretatie, al naar gelang het eigen belang. Ik ken de brief van de SN, heb mij daarover ook verbaasd m.b.t. het gelijktrekken vanaf 1 april. Overigens, John, dat 'elkaar de eigen mening willen opdringen', dat valt toch wel mee? Het is niet verkeerd om de meningen uit te wisselen, en men kan natuurlijk ook altijd nog de SN zelf benaderen.

  alex

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ook uit jullie reacties blijkt maar weer dat het verschil tussen gesloten tijd voor een vissoort en een gesloten tijd voor een aassoort reden geeft tot discussie. Voor de snoek zou het beste zijn om hem niet te bevissen in maart. Maar de huidige wetgeving laat je daar echter vrij in. Ik heb het opgezocht op de site van sportvisserijnederland:
  -------------------------------------------------

  art. 2 Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985)

  Voor sommige vissoorten geldt een gesloten periode. Dit betekent dat je die vissoort in die periode niet in bezit mag hebben. Anders gezegd, vissen van deze soorten moeten na eventuele vangst in de betreffende periode altijd direct in hetzelfde water worden teruggezet.

  Let op: bij de gesloten tijden voor vissoorten is dus geen sprake van een verbod om in de betreffende periode gericht op die soort te vissen. Zo'n verbod zou ook niet zijn te handhaven want dit zou eenvoudig zijn te ontduiken door te zeggen dat je op een andere vissoort vist. Ook zou een visser bij zo’n verbod het risico lopen bekeurd te worden als hij per ongeluk zo’n soort in die periode vangt. De gesloten periodes voor vissoorten zijn daarom geformuleerd in de vorm van een directe terugzetplicht voor die soort in een bepaalde periode.

  Voor de volgende vissoorten gelden de volgende wettelijke gesloten periodes:  Snoek: van 1 maart tot en met 30 juni.
  Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei).

  ------------------------------------------------

  Op dit moment ben je dus eigenlijk nooit strafbaar in de maand maart als je vist op snoek en deze direct weer terugzet (fotoos maken en wegen zal wel mogen) in het water.

  Wat Alex verder weet te melden over het ontstaan van de gesloten tijd, of het opheffen daar eigenlijk van, staat mij ook nog wel bij.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Toch nog een laatste opmerking;-)
  Die tekst op de site van SN is wat ik bedoel met 'nieuwe interpretatie'. Ik heb die tekst inderdaad ook gelezen, is volgens mij een heel recente publicatie van SN zelf. Het is namelijk niet de tekst van het bewuste artikel van de wijziging in 1985.

  groet,
  alex

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik heb het er ook nog met andere fanatieke snoekvissers over gehad Alex die al enkele tientallen jaren meelopen en die zeggen precies hetzelfde.
  Op dit moment wordt een soort van "gedoogbeleid" gevoerd omdat de oude situatie met verschillende gesloten tijden voor aas en vissoorten niet was te handhaven.

  Bedankt allemaal voor de reacties.

  BeantwoordenVerwijderen